Política de privacitat

Àmbit de la política de protecció de dades personal

Aquesta política de protecció de dades de caràcter personal cobreix qualsevol tractament de dades que es produeixi quan es navego o interactuï a través de qualsevol de les nostres pàgines web o les xarxes socials en què es pot presentar (Facebook, Twitter, Instagram, etc..).

També s’aplicarà a qualsevol procediment intern de l’empresa que requereix la recollida de dades, ja sigui en forma de document , imatge o qualsevol altre sistema.

En qualsevol d’aquests mitjans, pot consultar informació i en alguns casos emplenar formularis, contestar enquestes, participar en concursos, consultar, enviar fotos, comentaris, etc… i, per tant, proporcionar Informació de les dades personals. Tots els tractaments estan subjectes a la nostra política de privacitat

Qui es el responsable del Tractament de les seves dades personals?

En compliment de les disposicions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que les dades personals que facilitades seran tractades per BUNGABONGO, SL , amb domicili social CALLE BERNAT METGE.LG.JONCA MAR S/N 17480 ROSES (GIRONA) CIF B17658089 Correu Electrònic bunga@campingjoncarmar.com

Quines dades personals es recullen i el seu propòsit?

Detallem, les dades personals que aconsegueix, així com les seves finalitats

Apartat Dades Finalitat i legitimació Destinataris
Alta client Noms, cognoms, mail telèfon, direcció y dades de facturació i cobrament

Creació del compte per proporcionar els serveis que sol·liciteu, gestió administrativa i facturació. Legitimat per la relació contractual

 

Enviament d’informació comercial legitimat pel seu consentiment

La nostra empresa
Formulari de contacto WEB Nom i mail

Respondre a la pregunta. Legitimat per la seva petició prèvia.

Enviament d’informació legitimat pel seu consentiment

La nostra empresa

 

 

 

Per quina raó utilitzarem les seves dades personals?

A continuació expliquem la base legal que permet tractar les seves dades personals.

  1. En compliment d’una relació contractual.
  2. Quan ens doneu el vostre consentiment.

3.- Per a l’interès legítim de BUNGABONGO, SL per mostrar serveis, productes i iniciatives que poden interessar.

4.- Compliment de les obligacions imposades per la llei.

Pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment a la següent adreça: bunga@campingjoncarmar.com

Dades no pertinents

BUNGABONGO, SL adverteix a l’usuari que, excepte l’existència d’una representació de persona jurídica, cap usuari pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l’usuari només pot facilitar dades personals relatives a la pròpia identitat i que són adients, pertinents, actual, exactes i certes

Quant de temps es mantindrà les seves dades?

BUNGABONGO, SL conserva les seves dades personals, mentre és necessari per a la finalitat per la qual es recopilen. Si hi ha alguna directriu es detallarà en l’apartat que correspongui.

A qui comunicarem les seves dades?

BUNGABONGO, SL només cedirà les seves dades en els serveis que s’indica i en els casos previstos per una llei.

No es realitzarà cap transferències internacionals de les seves dades personals.

En el cas de les xarxes socials, tota la informació i continguts publicats per l’usuari serà l’objecte de la comunicació i compartida amb la resta d’usuaris que consultin aquesta xarxa social, per la naturalesa del servei.

Mesures de seguretat

BUNGABONGO, SL assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per tant, han adoptat mesures de seguretat essencials per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir la seva integritat i seguretat.

L’usuari es compromet a fer un ús diligent i no posar a la disposició de tercers del seu nom d’usuari i contrasenya, així mateix es compromet a informar a l’empresa a qualsevol, robatori, pèrdua o risc d’accés de tercers a l’usuari.

Quins són els seus drets quan que ens faciliti les seves dades personals?

Dret Contingut Canal de atenció
Accessos Podrà consultar les seves dades personals gestionades per BUNGABONGO, SL.

 

CORREU ELECTRONIC bunga@campingjoncarmar.com

Rectificació Podrà modificar les seves dades personals quan siguin inexactes.
Supressió Podrà sol·licitar la eliminació de les seves dades personals
Oposició Podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals.
Limitació del tractament

Pots sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades en els casos següents:

-Mentre es comprovi l’exactitud de les dades en el cas que hagi exercit el dret de rectificació.

-Quan BUNGABONGO, SL no necessitem tractar les seves dades, però si siguin necessàries per a l’exercici o la defensa dels seus drets

Portabilitat Vostè pot rebre en format electrònic les dades que ens heu facilitat en format electrònic

 

 

 

bungalow roses

Carrer Bernat doctor, 9-10
17480 – Roses
Girona
SPAIN

Funded by the European Union
NextGenerationEU

Accessibility Toolbar